Sommerdrift

Vi gjennomfører årlig rengjøring og feiing av veier og parkeringsplasser for  offentlige kunder.

I tillegg så har vi driftspatruljer og holdeplasspatruljer som holder veinettet fritt for avfall og vi utfører beskjæringer av busker og trær slik at siktlinjer opprettholdes for at sikkerheten for fotgjengere og trafikanter ivaretas.

Vi har lang erfaring med å utføre disse tjenestene, og vi sørger for at jobben blir gjort raskt, effektivt og pålitelig. Vi har en mengde forskjellig utstyr som vi benytter i arbeidet.