Asfaltering

Total Uteservice AS utfører små og store oppdrag knyttet til asfaltering. Vi kan legge ny asfalt, reparere slaghull og bistå i med forarbeider som justering av kummer og sluk, setting av kantstein, asfaltering av fartshumper og legging av geonett.

Graving

Vår bedrift tilbyr gravearbeid og flytting av masse for offentlige kunder. Vi har lang erfaring med å utføre disse tjenestene, og vi har det nødvendige utstyret og kompetansen til å håndtere selv de mest krevende jobbene.

Vi tilbyr gravearbeid for å legge om kryss, kabling, kantsteinsetting, masseutskiftning, sette opp støttemurer og andre strukturer. Vi har moderne gravemaskiner og annet utstyr som gjør at vi kan gjøre jobben effektivt og pålitelig.

Vinterdrift

Total Uteservice AS har vinterdrift for flere kommuner på Østlandet.

Vårt team består av erfarne fagfolk som har lang erfaring med å håndtere vinterens utfordringer. Vi har moderne utstyr og teknologi som gjør at vi kan gjøre jobben effektivt og pålitelig.

Vi utfører brøyting, snøfresing, salting og strøing på veier og plasser. I tillegg har vi en del bortkjøring av snø til deponi. Alt dette for offentlig kunder i samarbeid med våre dyktige underentreprenører.

 

Sommerdrift

Vi gjennomfører årlig rengjøring og feiing av veier og parkeringsplasser for  offentlige kunder.

I tillegg så har vi driftspatruljer og holdeplasspatruljer som holder veinettet fritt for avfall og vi utfører beskjæringer av busker og trær slik at siktlinjer opprettholdes for at sikkerheten for fotgjengere og trafikanter ivaretas.