Kort om oss

Total Uteservice AS ble stiftet i 2004. Vi jobber med anleggsvirksomhet med hovedvekt på vegvedlikehold, herunder  snøbrøyting, strøing og anleggsjobber for kommuner, fylkeskommuner og stat på Østlandet. 

Vi er en av de største entreprenørene innen drift- og vegvedlikehold for Bymiljøetaten i Oslo Kommune.

 

Total Uteservice AS er ISO sertifisert etter ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.