OPPHAVSRETT

Nettstedet totaluteservice.no (heretter «Total Uteservice») eies og drives av Total Uteservice AS. Ved å besøke og bruke dette nettstedet godtar du de vilkårene som er gitt nedenfor. Dersom du ikke godtar disse betingelsene, bør du forlate dette nettstedet.

Opphavsrett
Total Uteservice har opphavsretten til dette nettstedet og innholdet på det. Innhold, utforming og data på disse nettsidene er beskyttet etter åndsverkloven og annen lovgivning. Uten særskilt avtale direkte med Total Uteservice er enhver kopiering, lagring, eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov.

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.

Vilkår for bruk
Dette nettstedet produseres og distribueres for allmenn privat bruk. Brukeren har rett til å lese og skrive ut deler av innholdet på dette nettstedet til privat bruk. Det er ikke tillatt å distribuere innholdet til andre uten skriftlig tillatelse.

Informasjonen om opphavsrett må ikke fjernes. Det er ikke tillatt å gjøre endringer i materialet. Det er under ingen omstendigheter tillatt å bruke dette materialet i kommersiell hensikt. Pressemeldinger osv. kan imidlertid brukes i informasjon til allmennheten under forutsetning av at kilden blir oppgitt. Media har tillatelse til å bruke alt grafisk materiale vederlagsfritt så framt opphavsrett og kredittering er riktig skrevet.

All anvendelse eller spredning av informasjon og innhold fra dette nettstedet som bryter med disse vilkårene eller i annen henseende bryter med norsk eller utenlandsk lovgivning, kan bli gjenstand for søksmål.

Ansvarsfrihet
Total Uteservice AS søker å sikre at all informasjon som er gitt som en del av dette nettstedet til enhver tid er korrekt, men garanterer ikke informasjonens nøyaktighet. Total Uteservice AS er ikke ansvarlig for eventuelle tiltak du må treffe som følge av at du har basert deg på nettstedets informasjon, eller for eventuelt tap eller skade du har lidd fordi du har truffet slike tiltak.

Total Uteservice AS gir heller ikke noen garantier og fraskriver seg alt ansvar i forbindelse med informasjon på tredjeparts nettside som vi eventuelt lenker til,

Annet
Total Uteservice AS kan endre disse vilkårene uten forvarsel.

Hvis du er usikker på forståelsen av eller har andre spørsmål vedrørende disse vilkår, vennligst ta kontakt.

Alle rettigheter forbeholdes.

Total Uteservice AS
Bølerveien 92
2020 SKEDSMOKORSET

Epost: post@totaluteservice.no